Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

Procent akcji i głosów

Scalac Sp. z o.o.
814000
74,00%
Juliusz Cyprian Mićko
77 000
7,00%
Patryk Marek Grandt
77 000
7,00%
Łukasz Kuczera
77 000
7,00%
Pozostali
55000
5,00%