Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

Procent akcji i głosów

Scalac Sp. z o.o.
740 000
74,00%
Łukasz Kuczera
70 000
7,00%
Juliusz Cyprian Mićko
70 000
7,00%
Patryk Marek Grandt
70 000
7,00%
VesCapital Sp. z o.o.
30 000
3,00%
Jacek Węsierski
20 000
2,00%