Relacje Inwestorskie

Opis rynku

Według portalu Newzoo, światowy rynek gier komputerowych w 2020 r. wygeneruje przychody na poziomie 174,9 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o + 19,6% . Nie bez znaczenia dla koniunktury na rynku gier jest pandemia COVID-19 i związane z nią zmiany w zachowaniu graczy. Wśród istotnych zmian zachodzących na rynku wskutek pandemii, producenci dostrzegają chociażby takie sygnały jak wzrost zaangażowania graczy i zwiększone przychody z tytułu mikropłatności. Szacuje się, że przychody generowane z 1,3 mld globalnej populacji graczy PC wyniosą
w tym roku 37,4 mld USD. W przypadku rynku graczy korzystających z konsol (729 mln graczy) możemy mówić
o szacowanych przychodach na poziomie 51,2 mld USD. Segmentem odpowiedzialnym natomiast za największy udział w rynku są gry mobilne, w które w 2020 r. gra już 2,6 mld ludzi co według szacunków przekłada się na przychód w wysokości 86,3 mld USD.

Niezależnie od platformy ponad 50% przychodów z gier generowana jest na 2 rynkach – w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Rynki wschodzące takie jak Kraje Ameryki Południowej i Azji i Pacyfiku to relatywnie nowe rynki dla gier komputerowych, które też istotnie przyczyniają się do notowanych wzrostów. W czołówce rynków europejskich wskazać można Niemcy, Hiszpanię i Włochy. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, polski rynek nie odstaje od rynków międzynarodowych. Według szacunków PARP , wartość polskiego rynku gamingowego w 2019 r. wyniosła 596 mln USD rejestrując przy tym wzrost generowanych przychodów o prawie 30% względem roku 2018. Platforma dystrybucyjna gog.com wskazuje Polskę na trzecim miejscu (zaraz za USA i Niemcami) pod względem wielkości sprzedaży. W przypadku platformy EPIC Games, polska społeczność plasuje się na siódmym miejscu spośród wszystkich krajów, w których dostępna jest platforma.

W Polsce produkcją gier zajmuje się dziś obecnie ponad 440 podmiotów, które łącznie zatrudniają prawie 9,7 tys. osób. To z kolei przekłada się na 480 premier nowych tytułów każdego roku.

Z uwagi na dużą konkurencję na rynku Free-to-play i związaną z tym konieczność ponoszenia dużych nakładów na pozyskiwanie graczy, model gier premium jest szczególnie popularny wśród nowych, wchodzących na rynek studiów niezależnych – “indie”.

Według szacunków spółki Vixa Games na podstawie danych steamspy.com dziennie jest wydawanych ok. 22 gier dziennie na platformie Steam przeznaczonej dla użytkowników komputerów osobistych. Dla porównania według szacunków Emitenta na podstawie danych Statista ok. 148 gier jest wydawanych dziennie na samej platformie Apple App Store, przeznaczonej dla użytkowników urządzeń firmy Apple, w tym urządzeń mobilnych. Produkcje tworzone przez studia indie cieszą się dużą popularnością wśród graczy korzystających z platformy Steam. Świadczyć o tym może ich udział w ogólnej sprzedaży na platformie Steam. Według szacunków Emitenta na platformie Steam 74% najlepiej sprzedających się gier stanowią właśnie gry indie.