EU Projects 2018– 2023

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Grant na Projekt: WNG-PBE.07.2023/045 w ramach projektu grantowego “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.
Numer projektu: UDG-PBE.07.2023/045

Przedmiotem projektu jest Promocja gier Vixa Games S.A. “Edge of Sanity” oraz “Dustbreakers” na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej w 2023 roku
Wartość projektu: 56 593,21 PLN
Dofinansowanie: 28 296,60


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R 

Nr Projektu POIR.01.02.00-00-0007/19

Tytuł: “HyperStack – Opracowanie innowacyjnego multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier mobilnych typu hyper casual”

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego multiplatformowego środowiska produkcyjnego gier mobilnych typu hyper casual – systemu HyperStack. System stanowi framework, zawierający w sobie wszystkie niezbędne elementy do efektywnego tworzenia gier hyper casual, poprzez umożliwienie szybkiego prototypownia gier, tworzenia funkcjonalności dodatkowej oraz dostarczanie spersonalizowanego kontentu dla graczy.

Wartość projektu: 4 020 961,69 PLN

Dofinansowanie: 2 443 174.19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje

Nr projektu: RPPM.01.01.01-22-0011/17

Tytuł: „Opracowanie i implementacja Modułów Audio (analiza i indeksowanie ścieżek dźwiękowych) i Video (wizualizacja przetworzonych danych) polegających na unikatowym zastosowaniu dźwięku i grafiki na potrzeby aplikacji multimedialnych”

Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w skali co najmniej rynku polskiego w postaci Modułów Audio (analiza i indeksowanie ścieżek dźwiękowych)  i Video (wizualizacja przetworzonych danych) polegających na unikatowym zastosowaniu dźwięku i grafiki  na potrzeby aplikacji multimedialnych.

Wartość projektu: 1 157 662,24 PLN

Dofinansowanie: 869 389,37 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.